PRAKOVSKÁ OCELIARSKA SPOLOČNOSŤ, s. r. o. v likvidácii